Luật “ông”, luật “bà”

Ngay trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã khát khao đề đạt nguyện vọng được cởi trói của doanh nghiệp.
Ngay trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã khát khao đề đạt nguyện vọng được cởi trói của doanh nghiệp.