Luật Hồi tỵ dẹp nạn cả họ làm quan

Tình trạng một người làm quan, cả họ được nhờ hiện rất phổ biến. Ảnh minh họa, nguồn: Báo Công Lý.
Tình trạng một người làm quan, cả họ được nhờ hiện rất phổ biến. Ảnh minh họa, nguồn: Báo Công Lý.