Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Luật Hồi tỵ dẹp nạn cả họ làm quan

Tình trạng một người làm quan, cả họ được nhờ hiện rất phổ biến. Ảnh minh họa, nguồn: Báo Công Lý.
Tình trạng một người làm quan, cả họ được nhờ hiện rất phổ biến. Ảnh minh họa, nguồn: Báo Công Lý.