Lựa chọn cán bộ và chữ “Liêm” của Bác

Bác Hồ với công nhân xe lửa. Tranh sơn dầu của họa sĩ Phạm Lung (1970)
Bác Hồ với công nhân xe lửa. Tranh sơn dầu của họa sĩ Phạm Lung (1970)
Bác Hồ với công nhân xe lửa. Tranh sơn dầu của họa sĩ Phạm Lung (1970)
Lên top