Lũ, nghẽn, bất ngờ và trắng tay

Bà Vị mếu máo vì lũ lụt trôi mất bò và 1,5 tấn lúa bị ướt hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Vị mếu máo vì lũ lụt trôi mất bò và 1,5 tấn lúa bị ướt hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Vị mếu máo vì lũ lụt trôi mất bò và 1,5 tấn lúa bị ướt hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top