Lột mặt để "bớt sâu trong nồi canh" trong hoạt động báo chí

Hai đối tượng tự giới thiệu là nhà báo làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Sở TTTT Hải Phòng.
Hai đối tượng tự giới thiệu là nhà báo làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Sở TTTT Hải Phòng.
Hai đối tượng tự giới thiệu là nhà báo làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Sở TTTT Hải Phòng.
Lên top