\

Lớp học online, truyền hình thay cho bảng đen phấn trắng

Giáo viên dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Giáo viên dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Giáo viên dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Lên top