Lớp học 68 học sinh và thông điệp của thầy Bộ trưởng

Trường lớp trên địa bàn Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Đại Đoàn Kết.
Trường lớp trên địa bàn Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Đại Đoàn Kết.
Trường lớp trên địa bàn Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top