Long Thành lại chậm tiến độ, lý do rất là... lý do

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cuối năm 2020. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cuối năm 2020. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cuối năm 2020. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top