Lời xin lỗi của Bộ trưởng và 100 năm tụt hậu

Ảnh: Cục Đường sắt Việt Nam.
Ảnh: Cục Đường sắt Việt Nam.
Ảnh: Cục Đường sắt Việt Nam.