Lỗi tại khách quan: Mất nhãn tiền hơn 400 tỉ, nguy cơ thiệt hại 40 triệu USD!

Một đoạn tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội.
Một đoạn tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội.
Một đoạn tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top