Lời kêu cứu từ Tiền Giang

Tiền Giang thực hiện "bình thường mới" và thực hiện nghị quyết 128 với một lệnh giới nghiêm cấm ra đường vào ban đêm, buộc doanh nghiệp "3 tại chỗ" đến mức công nhân không thể đến nhà máy. Ảnh: CT
Tiền Giang thực hiện "bình thường mới" và thực hiện nghị quyết 128 với một lệnh giới nghiêm cấm ra đường vào ban đêm, buộc doanh nghiệp "3 tại chỗ" đến mức công nhân không thể đến nhà máy. Ảnh: CT
Tiền Giang thực hiện "bình thường mới" và thực hiện nghị quyết 128 với một lệnh giới nghiêm cấm ra đường vào ban đêm, buộc doanh nghiệp "3 tại chỗ" đến mức công nhân không thể đến nhà máy. Ảnh: CT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top