Lời kêu cứu từ Hải Dương

Một số địa phương, chẳng hạn Hải Phòng, thậm chí dừng tiếp nhận cả hàng hoá từ Hải Dương (Ảnh: Mai Dung)
Một số địa phương, chẳng hạn Hải Phòng, thậm chí dừng tiếp nhận cả hàng hoá từ Hải Dương (Ảnh: Mai Dung)
Một số địa phương, chẳng hạn Hải Phòng, thậm chí dừng tiếp nhận cả hàng hoá từ Hải Dương (Ảnh: Mai Dung)
Lên top