Lời cảnh báo từ số 912

5 người Trung Quốc bị bắt khi vượt biên giới phía Bắc bằng thuyền để vào TP HCM/nguồn CSGT)
5 người Trung Quốc bị bắt khi vượt biên giới phía Bắc bằng thuyền để vào TP HCM/nguồn CSGT)
5 người Trung Quốc bị bắt khi vượt biên giới phía Bắc bằng thuyền để vào TP HCM/nguồn CSGT)
Lên top