Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lời cảnh báo từ gánh nợ 1,6 triệu tỉ đồng

Tài sản và vốn của doanh nghiệp nhà nước tăng, nhưng hiệu quả lại giảm. Ảnh: Kinh tế và Dự báo
Tài sản và vốn của doanh nghiệp nhà nước tăng, nhưng hiệu quả lại giảm. Ảnh: Kinh tế và Dự báo