Lời cảnh báo gửi từ Xepian-Xe Nam Noy

Hàng trăm căn nhà của người dân Lào chìm trong biển nước sau vụ vỡ đập ở Lào. Ảnh: Attapeu Today/ Express
Hàng trăm căn nhà của người dân Lào chìm trong biển nước sau vụ vỡ đập ở Lào. Ảnh: Attapeu Today/ Express
Hàng trăm căn nhà của người dân Lào chìm trong biển nước sau vụ vỡ đập ở Lào. Ảnh: Attapeu Today/ Express
Lên top