Loạn giá xét nghiệm COVID-19, dân chịu không thấu

Giá xét nghiệm COVID-19 lên tới 580.000 đồng
Giá xét nghiệm COVID-19 lên tới 580.000 đồng
Giá xét nghiệm COVID-19 lên tới 580.000 đồng
Lên top