Loại bớt hội họp, công tác phí, tiết kiệm được gần 2 tỉ USD

Giảm tối đa hội họp để tiết kiệm ngân sách Ảnh: Minh Quân
Giảm tối đa hội họp để tiết kiệm ngân sách Ảnh: Minh Quân
Giảm tối đa hội họp để tiết kiệm ngân sách Ảnh: Minh Quân
Lên top