Loại bỏ thủy điện nhỏ, trồng rừng mạnh mẽ hơn - đó là mệnh lệnh

Tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan, mưa lớn, bão táp liên tục xảy ra, dẫn đến lũ lụt. Ảnh: Lê Phi Long
Tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan, mưa lớn, bão táp liên tục xảy ra, dẫn đến lũ lụt. Ảnh: Lê Phi Long
Tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan, mưa lớn, bão táp liên tục xảy ra, dẫn đến lũ lụt. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top