Loại bỏ phương tiện giao thông cũ nát và than tổ ong trong năm 2021

Ảnh: Tùng Giang
Ảnh: Tùng Giang
Ảnh: Tùng Giang
Lên top