Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Lò mổ Xuyên Á chưa hoạt động, do sự tắc trách hay vô cảm?

(ảnh:Sơn Hòa).
(ảnh:Sơn Hòa).