Lộ đề thi và sự bất lực của những lời hứa

Vụ lộ đề thi năm nay ở Gia Lai được chính học sinh phát hiện trên mạng, qua điện thoại.
Vụ lộ đề thi năm nay ở Gia Lai được chính học sinh phát hiện trên mạng, qua điện thoại.
Vụ lộ đề thi năm nay ở Gia Lai được chính học sinh phát hiện trên mạng, qua điện thoại.
Lên top