Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lò càng nóng dần lên

Khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa. Ảnh: Tạp chí Môi trường
Khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa. Ảnh: Tạp chí Môi trường