Lò càng nóng dần lên

Khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa. Ảnh: Tạp chí Môi trường
Khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa. Ảnh: Tạp chí Môi trường
Khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa. Ảnh: Tạp chí Môi trường
Lên top