Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Liệu các địa phương có tự tay cưa ghế của mình?

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất nhiều sở, ngành
Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất nhiều sở, ngành