Liên tục những nhóm người nhập cảnh trái phép: Điều gì đang xảy ra?

Các vụ nhập cảnh trái phép rất nhanh chóng được đưa ra xét xử, nhưng công an vẫn liên tục phát hiện những nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CTV/LĐ
Các vụ nhập cảnh trái phép rất nhanh chóng được đưa ra xét xử, nhưng công an vẫn liên tục phát hiện những nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CTV/LĐ
Các vụ nhập cảnh trái phép rất nhanh chóng được đưa ra xét xử, nhưng công an vẫn liên tục phát hiện những nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CTV/LĐ
Lên top