Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lexus của ông Phó Chủ tịch lớn chuyện rồi