Lệ phí căn cước công dân 100 ngàn: Phải coi là tham nhũng vặt

Người dân đưa 200.000 đồng khi đóng lệ phí làm căn cước công dân gắn chip và được công an trả lại 100.000 đồng tại Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh từ Clip
Người dân đưa 200.000 đồng khi đóng lệ phí làm căn cước công dân gắn chip và được công an trả lại 100.000 đồng tại Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh từ Clip
Người dân đưa 200.000 đồng khi đóng lệ phí làm căn cước công dân gắn chip và được công an trả lại 100.000 đồng tại Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh từ Clip
Lên top