Lấp lỗ hổng cách ly trong ngành hàng không ngay lập tức

Lau chùi khử khuẩn trên tàu bay. Ảnh ĐT
Lau chùi khử khuẩn trên tàu bay. Ảnh ĐT
Lau chùi khử khuẩn trên tàu bay. Ảnh ĐT
Lên top