Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lập chốt công an tại bệnh viện vì không còn cách nào khác

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.