Lãnh đạo thiếu tâm, thiếu tầm - sẽ có những núi rác

Hơn 70.000 tấn rác thải gây ô nhiễm ở Côn Đảo vẫn chưa có biện pháp để xử lý. Ảnh: Nguyên Dũng
Hơn 70.000 tấn rác thải gây ô nhiễm ở Côn Đảo vẫn chưa có biện pháp để xử lý. Ảnh: Nguyên Dũng
Hơn 70.000 tấn rác thải gây ô nhiễm ở Côn Đảo vẫn chưa có biện pháp để xử lý. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top