Lãnh đạo quận huyện dưới 35 tuổi: Để không "chín ép", “ngồi nhầm ghế”

Bảo đảm cơ hội công bằng cho tất cả các tài năng trẻ sẽ tránh được tình trạng dùng người nhà- bỏ người tài. Minh hoạ Đan
Bảo đảm cơ hội công bằng cho tất cả các tài năng trẻ sẽ tránh được tình trạng dùng người nhà- bỏ người tài. Minh hoạ Đan
Bảo đảm cơ hội công bằng cho tất cả các tài năng trẻ sẽ tránh được tình trạng dùng người nhà- bỏ người tài. Minh hoạ Đan
Lên top