Lãnh đạo có chất lượng chính là nguồn động lực

2 năm gần đây, môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, nhưng mức độ quyết liệt, cải cách thực chất chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương.
2 năm gần đây, môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, nhưng mức độ quyết liệt, cải cách thực chất chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương.
2 năm gần đây, môi trường kinh doanh liên tục được cải thiện, nhưng mức độ quyết liệt, cải cách thực chất chưa đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top