Làn sóng 3,7 triệu người rút BHXH một lần: Sao không ai hỏi vì sao?

Đối với người có tiền, có điều kiện thì vài triệu là ít. Nhưng với lao động thì rất khó khăn nên vài triệu là cả tài sản mà họ phải làm việc cật lực mới có được - Phát ngôn của ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm khi điều 60 Luật BHXH bị người lao động phản đối năm 2015. Ảnh: Hải Nguyễn
Đối với người có tiền, có điều kiện thì vài triệu là ít. Nhưng với lao động thì rất khó khăn nên vài triệu là cả tài sản mà họ phải làm việc cật lực mới có được - Phát ngôn của ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm khi điều 60 Luật BHXH bị người lao động phản đối năm 2015. Ảnh: Hải Nguyễn
Đối với người có tiền, có điều kiện thì vài triệu là ít. Nhưng với lao động thì rất khó khăn nên vài triệu là cả tài sản mà họ phải làm việc cật lực mới có được - Phát ngôn của ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm khi điều 60 Luật BHXH bị người lao động phản đối năm 2015. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top