Lan đột biến: Chỉ “phông bạt” thôi, và xong rồi, ngành thuế đã vào cuộc

Lan đột biến trong vườn lan Đất Mỏ ở Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lan đột biến trong vườn lan Đất Mỏ ở Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lan đột biến trong vườn lan Đất Mỏ ở Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top