Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm tới luôn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh!