Làm rõ trắng đen vụ Cục phó mất tiền

Khách sạn nơi ông Quang bị mất tiền. Ảnh: báo Tổ quốc.
Khách sạn nơi ông Quang bị mất tiền. Ảnh: báo Tổ quốc.