Làm rõ trách nhiệm việc các đoàn xe chở dân về quê hoạt động tự phát

Những chuyến xe 0 đồng trá hình đưa dân về quê. Ảnh PĐ
Những chuyến xe 0 đồng trá hình đưa dân về quê. Ảnh PĐ
Những chuyến xe 0 đồng trá hình đưa dân về quê. Ảnh PĐ
Lên top