Làm rõ sự thật cho một người đã chết là bảo vệ công lý

Bị cáo Phước đã nhảy lầu tự tử tại tòa. Ảnh: Người dân cung cấp
Bị cáo Phước đã nhảy lầu tự tử tại tòa. Ảnh: Người dân cung cấp
Bị cáo Phước đã nhảy lầu tự tử tại tòa. Ảnh: Người dân cung cấp
Lên top