Làm rõ cáo buộc của bà Nguyễn Phương Hằng với hai bệnh viện tại TPHCM

Bà Nguyễn Thị Phương Hằng Ảnh: LĐO
Bà Nguyễn Thị Phương Hằng Ảnh: LĐO
Bà Nguyễn Thị Phương Hằng Ảnh: LĐO
Lên top