Làm nhưng không muốn ai kiểm tra, giám sát

Các đại biểu nhấn nút khai trương tại hệ thống e-Cabinet. Ảnh T.V
Các đại biểu nhấn nút khai trương tại hệ thống e-Cabinet. Ảnh T.V
Các đại biểu nhấn nút khai trương tại hệ thống e-Cabinet. Ảnh T.V
Lên top