Làm gì để Đà Nẵng "tát cạn F0" trong 7 ngày?

Nguyên một quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bị khoá chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập gần 1 tháng qua, do COVID-19. Ảnh: NTH
Nguyên một quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bị khoá chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập gần 1 tháng qua, do COVID-19. Ảnh: NTH
Nguyên một quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bị khoá chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập gần 1 tháng qua, do COVID-19. Ảnh: NTH
Lên top