Lâm Đồng làm được thì địa phương khác cũng làm được