Lâm Đồng, Đồng Nai nên xem xét triệt để hơn các lệnh phòng dịch thái quá

Phòng dịch nhưng không được "ngăn sông cấm chợ" Ảnh: Hà Anh Chiến
Phòng dịch nhưng không được "ngăn sông cấm chợ" Ảnh: Hà Anh Chiến
Phòng dịch nhưng không được "ngăn sông cấm chợ" Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top