Làm cho rõ các dự án “bột nở” ở Ninh Bình

Một cây cầu bắc qua sông Sào Khê đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay nhưng không có đường lên cầu. Ảnh: Nguyễn Trường
Một cây cầu bắc qua sông Sào Khê đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay nhưng không có đường lên cầu. Ảnh: Nguyễn Trường
Một cây cầu bắc qua sông Sào Khê đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay nhưng không có đường lên cầu. Ảnh: Nguyễn Trường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM