Làm cao tốc Bắc- Nam: Chặn bằng được phết, phảy, chia chác!

Đường Hồ Chí Minh nối từ Bắc vào Nam được các đơn vị trong nước thi công với chất lượng tốt. Ảnh: N.T.H
Đường Hồ Chí Minh nối từ Bắc vào Nam được các đơn vị trong nước thi công với chất lượng tốt. Ảnh: N.T.H
Đường Hồ Chí Minh nối từ Bắc vào Nam được các đơn vị trong nước thi công với chất lượng tốt. Ảnh: N.T.H
Lên top