Lại “toang” rồi Bộ trưởng Thể

Trạm thu phí BOT của VEC. Ảnh: GT
Trạm thu phí BOT của VEC. Ảnh: GT
Trạm thu phí BOT của VEC. Ảnh: GT
Lên top