Lại thêm mấy chục tỉ vào tượng đài, vào "Văn Miếu tỉnh"

Với lý do Văn Miếu xây xong mấy năm mà chưa có đường vào, Hà Tĩnh vừa quyết định chi thêm 50 tỉ làm đường. Ảnh Trần Tuấn
Với lý do Văn Miếu xây xong mấy năm mà chưa có đường vào, Hà Tĩnh vừa quyết định chi thêm 50 tỉ làm đường. Ảnh Trần Tuấn
Với lý do Văn Miếu xây xong mấy năm mà chưa có đường vào, Hà Tĩnh vừa quyết định chi thêm 50 tỉ làm đường. Ảnh Trần Tuấn
Lên top