Lại đổi tên, và lần này "xe buýt" thành "xe khách thành phố"!

Bộ GTVT muốn đổi tên xe buýt thành xe khách thành phố, như trước đây muốn đổi trạm thu phí thành trạm thu giá, rồi trạm thu tiền. Ảnh Hải Nguyễn
Bộ GTVT muốn đổi tên xe buýt thành xe khách thành phố, như trước đây muốn đổi trạm thu phí thành trạm thu giá, rồi trạm thu tiền. Ảnh Hải Nguyễn
Bộ GTVT muốn đổi tên xe buýt thành xe khách thành phố, như trước đây muốn đổi trạm thu phí thành trạm thu giá, rồi trạm thu tiền. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top