Lại có thêm một cái cổng đổ thưa thầy bộ trưởng

Tháng 9 năm ngoái, một vụ đổ cổng khiến 3 học sinh tử vong. Vừa xong hôm qua, lại thêm một vụ đổ cổng lộ ra một thứ cột trụ không hề có sắt thép. Ảnh: CTV
Tháng 9 năm ngoái, một vụ đổ cổng khiến 3 học sinh tử vong. Vừa xong hôm qua, lại thêm một vụ đổ cổng lộ ra một thứ cột trụ không hề có sắt thép. Ảnh: CTV
Tháng 9 năm ngoái, một vụ đổ cổng khiến 3 học sinh tử vong. Vừa xong hôm qua, lại thêm một vụ đổ cổng lộ ra một thứ cột trụ không hề có sắt thép. Ảnh: CTV
Lên top