Lại chuyện đồng lương và bộ máy hưởng lương

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 từng đưa ra một con số: Phát hiện thừa biên chế 57.000 người trong khu vực nhà nước.
Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 từng đưa ra một con số: Phát hiện thừa biên chế 57.000 người trong khu vực nhà nước.
Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 từng đưa ra một con số: Phát hiện thừa biên chế 57.000 người trong khu vực nhà nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top