Là tại cái miệng

Kiểm tra và xử phạt tù đối với lái xe sử dụng rượu bia mới là cách thức đúng ngăn ngừa hậu quả do bia rượu (Ảnh LĐO)
Kiểm tra và xử phạt tù đối với lái xe sử dụng rượu bia mới là cách thức đúng ngăn ngừa hậu quả do bia rượu (Ảnh LĐO)
Kiểm tra và xử phạt tù đối với lái xe sử dụng rượu bia mới là cách thức đúng ngăn ngừa hậu quả do bia rượu (Ảnh LĐO)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top